Patiënt worden

De mogelijkheden om patiënt te worden bij onze praktijk zijn beperkt. We bespreken graag met u de mogelijkheden. Het is niet mogelijk om u in te schrijven zonder toestemming van de tandarts.

Om zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk van tandheelkundige hulp te kunnen voorzien en om de mogelijkheden om patiënt te worden bij onze praktijk te vergroten screenen wij regelmatig onze administratie.

Soms vergeten mensen zich uit te schrijven als zij bijvoorbeeld verhuizen.

Patiënten die langer dan twee jaren de praktijk niet hebben bezocht ontvangen een brief met hierin de vraag of zij nog als patiënt ingeschreven wensen te blijven.

Indien op deze brief geen reactie volgt binnen 14 dagen na dagtekening zal overgegaan worden tot uitschrijving.

Hierdoor kan iemand anders, die graag onze praktijk wil bezoeken en tandheelkundige hulp wil ontvangen geholpen worden.