Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Als uit de controle naar voren komt, dat u een behandeling nodig heeft aan uw gebit, dan kan deze meestal binnen 10-15 praktijkwerkdagen plaatsvinden. Als u specifieke dag-/tijdswezen heeft kan deze termijn langer worden.

Bij uitgebreide behandelingen boven de €250 informeren wij u over de kosten. U ontvangt een begroting in tweevoud.  Als u accoord bent met het voorgestelde behandelplan en de daarbij behorende kosten, dan kunt u een afspraak maken voor de behandeling. Wij vragen u om 1 exemplaar van de begroting ondertekend mee te nemen op uw behandelafspraak. Hiermee kunnen wij aantonen, dat wij u over de behandeling en de daarbij behorende kosten hebben geïnformeerd en door de begroting te ondertekenen geeft u aan, dat u het behandelplan begrepen heeft en accoord bent met de uitvoering daarvan en de daaraan verbonden kosten.

Als er specifieke behandelingen nodig zijn, dan kunnen wij u verwijzen wij u naar de kaakchirurg, de orthodontist, de implantoloog, de endodontoloog of de tandprotheticus.

Wat betreft de wijze van declareren werken wij op basis van restitutie. Na de behandeling ontvangt u de nota, die u binnen de gestelde betalingstermijn moet voldoen. Patiënten in de waarneming, nieuwe patiënten en patiënten met betalingsproblemen dienen de nota contant/per pin direct te voldoen. Nieuwe patiënten kunnen 1 jaar na inschrijving verzoeken om op nota behandeld te worden. De tandarts zal hiermee moeten instemmen.

Bij het constateren van betalingsproblemen (herhaaldelijk te laat betalen, incassomeldingen, deurwaardersmeldingen etc) wordt de patiënt niet meer op nota behandeld. U dient de behandeling direct na afloop per pin of contant te betalen.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen bewaren wij zorgvuldig. De gegevens worden minstens 15 jaar Bewaard. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.