Behandeling – Tandarts de Vries – Hilversum

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Als uit de controle naar voren komt, dat u een behandeling nodig heeft aan uw gebit, dan kan deze meestal binnen 15-20 praktijkwerkdagen plaatsvinden. Als u specifieke dag-/tijdswens heeft kan deze termijn langer worden.

Bij uitgebreide behandelingen boven de €250 informeren wij u over de kosten. U ontvangt een begroting.  Als u akkoord bent met het voorgestelde behandelplan en de daarbij behorende kosten, dan maakt u een afspraak voor de behandeling. Neem de begroting ondertekend mee op uw behandelafspraak, zodat gedocumenteerd kan worden, dat u over de behandeling en de daarbij behorende kosten geïnformeerd bent en dat u akkoord hiermee gaat.

Als er specifieke behandelingen nodig zijn, dan kunnen wij u verwijzen wij u naar de kaakchirurg, de orthodontist, de implantoloog, de endodontoloog of de tandprotheticus.

Declaraties vinden plaats op basis van restitutie. Na de behandeling ontvangt u de nota, die u binnen de gestelde betalingstermijn (binnen 30 dagen) dient te voldoen.

Patiënten in de waarneming, nieuwe patiënten en patiënten met betalingsproblemen (bij herhaling te laat betalen, incassomelding, deurwaardersmelding) dienen de nota contant/per pin direct na de behandeling te voldoen.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen bewaren wij zorgvuldig. De gegevens worden minstens 15 jaar Bewaard. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.