Niet nagekomen afspraak – Tandarts de Vries – Hilversum

Niet nagekomen afspraak

Een niet nagekomen afspraak is een niet geannuleerde afspraak of een te laat geannuleerde afspraak.

 

Komt u zonder tijdige berichtgeving niet op uw afspraak?

Of annuleert u de afspraak binnen 2 praktijkwerkdagen voorafgaand aan uw afspraak?

Dan worden de praktijkkosten aan u doorberekend.

 

Annuleren van afspraken kan alleen telefonisch op één van de opbeltijden.

Annuleringstermijn : minimaal 2 volle praktijkwerkdagen voorafgaand aan uw afspraak.

Ook bij geen/te late annulering wegens ziekte of andere overmacht worden de praktijkkosten doorbelast.

Hier zal in alle redelijkheid mee omgegaan worden.

Echter, het is niet doenlijk om al deze kosten ten laste van de praktijk te laten komen.

 

 

De hoogte van de nota voor de niet nagekomen afspraak wordt bepaald door de voorgenomen behandeling en de daarvoor gereserveerde tijd en kan oplopen tot maximaal de kosten van de voorgenomen behandeling.