Uw tandarts in Hilversum

Samen sterk tegen Corona.    

Het Coronavirus houdt de wereld in een houdgreep. Dit vraagt om aanpassingen en maatregelen. Alleen als we ons allemaal hieraan houden zijn we samen sterk tegen Corona.

In de praktijk wordt er alles aan gedaan om veilige en verantwoorde zorg aan u te leveren volgens de Corona-Leidraad, opgesteld in samenspraak met de RIVM.

U kunt veilig naar de tandarts voor al uw zorg!

Hierbij wordt er ook van u als patiënt iets gevraagd :

 • Kom alleen naar de praktijk als u goed gezond bent.
 • Als u Coronagerelateerde klachten heeft (verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, smaakverlies, kortademigheid, koorts>38) of deze de afgelopen 14 dagen heeft gehad, als u in thuisisolatie zit of als één van uw huisgenoten Corona-gerelateerde klachten heeft EN benauwheidsklachten/koorts >38, zeg dan uw afspraak TIJDIG(!) af (zie instructies onder “Afspraak annuleren”).
 • Kom zoveel mogelijk alleen, tenzij begeleiding noodzakelijk is.
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, zowel in de praktijk als in het Medisch Centrum.
 • Kom max. 5 minuten voor uw afspraaktijd naar de praktijk. Te laat komen betekent uitloop in het programma, waardoor er teveel mensen tegelijk in de praktijk kunnen zijn. Dit laatste moet vermeden worden.
 • Desinfecteer uw handen, voordat u de praktijk binnenkomt. Middelen hiervoor staan voor de ingang van de praktijk. Raak daarna uw gezicht, mobiele telefoon, deurkrukken en oppervlakken niet/zo min mogelijk aan, anders zijn uw handen opnieuw “vies”.
 • Volg de aangegeven markeringen; neem bij binnenkomst in het afgeschermde deel van de wachtkamer plaats, zodat degene die uit de behandelkamer komt een vrije doorgang heeft.
 • Voor sommige behandelingen wordt aan u gevraagd uw mond te spoelen met 1% waterstofperoxide.
 • Verlaat na uw behandeling direct de praktijk.

 

Afspraak annuleren ?

In geval van verhindering wordt u verzocht minimaal de voorgaande praktijkwerkdag (maandag t/m donderdag) tijdens de opbeltijden hiervan bericht te geven.

Houdt u er dus rekening mee, dat u afspraken voor de maandag uiterlijk de voorgaande donderdag in de morgen afzegt.

Niet tijdig geannuleerde afspraken worden doorberekend, omdat de tijd voor u gereserveerd blijft staan, wat kosten met zich meebrengt.

In geval van Corona-gerelateerde klachten wordt een aangepaste annuleringstermijn aangehouden, omdat deze klachten zich op korte termijn kunnen voordoen :

Afspraak annuleren vanwege Corona-gerelateerde klachten?

Heeft u een afspraak en krijgt u last van verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, kortademigheid, koorts>38?  Bel uw afspraak dan altijd tijdig af!

Neem altijd tijdig vóór aanvang van uw afspraak contact op met de praktijk om te melden, in het geval u niet komt. Dit kan telefonisch of per email (info@tandartsadevries.nl).

Belt u vanwege Corona-gerelateerde klachten af : doe dit dan uiterlijk op de eerste opbeltijd (8.00-8.30 uur) op de dag van uw afspraak, liever nog eerder als dit mogelijk is.

Zegt u per mail uw afspraak af, doe dit dan vóór 08.30 uur op de dag van uw afspraak.

Niet tijdig geannuleerde afspraken worden doorberekend, omdat de tijd voor u gereserveerd blijft staan, wat kosten met zich meebrengt.

 

Wachttijden voor een afspraak kunnen langer zijn dan u gewend bent!

Doordat er enige tijd geen zorg geleverd mocht worden is er een lange wachtrij ontstaan van mensen, die graag naar de tandarts willen.

Houd u rekening met mogelijk 2 maanden wachttijd.

 

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling.

Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt per zitting in rekening.

Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag in de meeste gevallen door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

 

Goede handhygiëne

Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar is, gelden de volgende simpele regels:

1. Schud geen handen

2. Was uw handen regelmatig met zeep; ook goed tussen uw vingers. Reinigen met desinfecterende gel is ook prima

3. Raak uw ogen, mond en neus zo min mogelijk aan

4. Nies of hoest in uw elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

 

Het verzoek is alleen de praktijk te bezoeken als u een afspraak heeft……..

….. en GEEN coronagerelateerde symptomen heeft (verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, kortademigheid, koorts) of klachten, die erop lijken (zoals bij hooikoorts)

….. en NIET korter dan 14 dagen geleden corona hebt gehad, dan wel één van uw gezinsleden

….. en niet in thuisisolatie bent

 Heeft u geen afspraak? Dan vragen wij u om niet in de praktijk te komen, maar eerst telefonisch een afspraak te maken.

 

Kom niet in de praktijk….. 

 • ….als u symptomen hebt, passend bij of gerelateerd aan corona   en/of    
 • ….als u bewezen corona hebt of één van uw gezinsleden dit heeft < 14 dagen geleden  en/of
 • ….als u in thuisisolatie zit
 • ….als één van uw huisgenoten Corona-gerelateerde klachten heeft MET benauwdheid en/of koorts>38  en/of
 • ….als u een verhoogde kans op infectie he en/oft   

 

Telefonische bereikbaarheid

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 – 08.30 uur en van 11.30 -12.00 uur.

Patiëntbehandelingen vinden plaats tussen 08.30 -11.30 uur en tussen 13.30-15.30 uur.