Uw tandarts in Hilversum

Geef elkaar de ruimte.    

 

De mondzorg mag weer voor een deel opgestart worden onder strenge voorwaarden en maatregelen. Patiënten worden ingedeeld in risicogroepen. Hierbij wordt gekeken naar de algemene gezondheid van een patiënt en naar de omgeving van de patiënt.

Bent u volledig gezond en is uw omgeving dit ook, dan mag u met inachtneming van de strenge voorwaarden en maatregelen weer naar de tandarts. 

Heeft u een verminderde weerstand of bent u ouder dan 70 jaar? Dan kan aan u gevraagd worden om het maken van een afspraak nog even uit te stellen, omdat u een hoger risico loopt.

Patiënten die besmettingsgevaar opleveren of extra besmettelijk zijn kunnen GEEN afspraak maken. Voor spoedhulp kunnen deze patiënten telefonisch contact opnemen met de praktijk.

 

Wachttijden voor een afspraak kunnen langer zijn dan u gewend bent!

Doordat er enige tijd geen zorg geleverd mocht worden is er een lange wachtrij ontstaan van mensen, die graag naar de tandarts willen. Als eerste zal de meest noodzakelijke mondzorg opgepakt worden. Daarna kan er ruimte komen voor uitbreiding van de reguliere zorg. Houd u rekening met mogelijk 2-4 maanden wachttijd.

Heeft u een afspraak?

Heeft u een afspraak staan na 27 april? Dan kan deze doorgang vinden als u geen coronagerelateerde klachten heeft (verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, kortademigheid, koorts>38). Mensen met hooikoorts kan gevraagd worden thuis te blijven, omdat hooikoortsklachten lijken op sommige coronagerelateerde klachten.

Heeft u een afspraak en wilt/kunt u niet komen?

Neem altijd tijdig vóór aanvang van uw afspraak telefonisch contact op met de praktijk om te melden, in het geval u niet komt. Ook kunt u een email sturen naar info@tandartsadevries.nl.

Niet geannuleerde afspraken moeten doorberekend worden, omdat de tijd voor u gereserveerd blijft staan, wat kosten met zich meebrengt.

 

Corona-Preventie-Protocol van de Praktijk :

Kom alleen naar de praktijk en desinfecteer uw handen vóórdat u de praktijk in gaat (middelen hiervoor staan op een tafel voor de praktijkdeur);

Neem direct plaats in het achterste afgezette deel van de wachtkamer; verplaats geen stoelen om zo de afstand tussen mensen zo groot mogelijk te houden en loop niet door andere delen van de wachtkamer;

Er wordt slechts 1 persoon toegelaten in de behandelkamer; met een klein kind mag 1 ouder mee naar binnen (geen broertjes, zusjes, andere personen);

Verlaat na de behandeling direct de praktijk.

 

Goede handhygiëne

Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar is, gelden de volgende simpele regels:

1. Schud geen handen

2. Was uw handen regelmatig met zeep; ook goed tussen uw vingers. Reinigen met desinfecterende gel is ook prima

3. Raak uw ogen, mond en neus zo min mogelijk aan

4. Nies of hoest in uw elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

 

Het verzoek is alleen de praktijk te bezoeken als u een afspraak heeft……..

….. en GEEN coronagerelateerde symptomen heeft (verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, kortademigheid, koorts) of klachten, die erop lijken (zoals bij hooikoorts)

….. en NIET korter dan 14 dagen geleden corona hebt gehad, dan wel één van uw gezinsleden

….. en niet in thuisisolatie bent

 Heeft u geen afspraak? Dan vragen wij u om niet in de praktijk te komen, maar eerst telefonisch een afspraak te maken.

 

Kom niet in de praktijk….. 

  • ….als u symptomen hebt, passend bij of gerelateerd aan corona   en/of     
  • ….als u bewezen corona hebt of één van uw gezinsleden dit heeft < 14 dagen geleden  en/of     
  • ….als u een verhoogde kans op infectie hebt   

 

Telefonische bereikbaarheid

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 – 08.30 uur en van 11.30 -12.00 uur.

Patiëntbehandelingen vinden plaats tussen 08.30 -11.30 uur en tussen 13.30-15.30 uur.